Jurgen Lehl Daimaru Kyoto

10:00-20:00
Irregular Holidays (close on Aug 15th and 22th, 2017)
Daimaru Department Store 3F, Shijotakakura, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
075⋅256⋅5811

<< back